ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Punts de recolzament”: L’educador diu els punts de recolzament que poden utilitzar els alumnes, aquests es desplaçaran com vulguin, però seguint la premisa donada per l’educador
OBSERVACIONS:
Anuncis