Category: Velocitat


ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Guineu i coloms”: Es fan dues línies a una distància aproximada de 20 metres, que seran els colomars. Al mig d’aquestes línies se col locarà un alumne que serà la guineu, el qual a un senyal del mestre intentarà atrapar tants coloms com pugui, que aniran d’un colomar a l’altre. Tots aquells coloms que siguin atrapats es convertiran en guineus, col locant-se al mig. Guanyarà el jugador que sobrevisqui com a colom.
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 boleta de paper
-“Tens la bola aquí”: Es formen grups de 5. 4 integrants del grup estaran al damunt d’una ratlla marcada. El participant que queda estarà a 4 metres d’ells, i dirà el nom d’un d’ells i una de les dues mans (dreta, esquerra), aquest li ensenyarà, si no hi té cap bola no passa res, diu la d’un altre, si hi té la boleta, aquest perseguirà el company que li ha endevinat fins un espai prèviament marcat, si l’atrapa canvien els rols.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Un full de diari
-“La vareta màgica”: L’educador té una vareta (paper de diari enrotllat), i els alumnes estan en una ratlla a uns 20 metres de l’educador. Aquest farà una pregunta, per exemple, parts del cos?, marques de cotxe?, el primer alumne que en digui una, l’educador li dirà el nom i sortirà corrent a agafar la vareta que té l’educador, i intentarà tocar a cinc companys, que acumularan un punt cadascú, a tres s’elimina.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Chris Rademan PAÍS: Estats Units ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Ànec, ànec, oca”: Un para i va caminant al voltant de la rotllana. Va tocant els caps dels altres mentre va dient: “Ànec, ànec…”.  Quan diu: “Oca!” el nen tocat s’aixeca i l’empaita al voltant de la rotllana. El primer que arriba al lloc buit, seu.  L’altre para.  A vegades el que parava és atrapat pel que ha tocat.  Llavors ha de seure al centre del cercle.  No en pot sortir fins que el qui para sigui atrapat i el substitueixi.
OBSERVACIONS:

Les cintes

ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Les cintes”: Es designa una venedor@ i una comprador@ i la resta són cintes.  La venedora diu a cau d’orella a les cintes el color que tenen. A continuació la compradora diu un color.  El nen o nena que el té, surt corrent cap a un lloc prèviament determinat i torna a la “venda”. La compradora intenta atraparlo i si ho fa, el posa en un lloc determinat (està comprada).  El joc acaba quan totes les cintes estan comprades.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense, un cronòmetre si es fa per temps
-“Caçadors i llebres”: Un equip són llebres i l’altre caçadors. A l’ordre del mestre, un “caçador” sortirà corrent a buscar una “llebre” qualsevol, intentant atrapar-la. Un cop atrapada la llebre queda eliminada momentàniament del joc, i el caçador torna al lloc de sortida a donar la mà a un altre caçador que farà el mateix.  Un cop atrapades s’intercanvien els papers. Guanya l’equip que utilitza menys temps per caçar.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La muralla xina”: Sobre el terreny es marquen dues línies paral·leles separades per 2 metres. Es la zona de la muralla i dins d’ella s’hi posa un guardià. Tots els altres es col·loquen a un costat de la muralla i han de travessar-la sense ser tocats pel guardià. El nen que sigui tocat passa a ser guardià. El joc s’acaba quan tots són guardians
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Desconegut ESPORT: VARIS
MATERIAL: Sense
-“La noria”: Es forma una gran rotllana, on els seus components es separen per una distància de 4 metres, a la senyal la noria comença a funcionar, i l’alumne que sigui atrapat per el seu immediat perseguidor, restarà eliminat
OBSERVACIONS: També conduïnt una pilota (mans o peus)
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Arbre canviat”: Cada nen s’abraça a un arbre, n’hi ha un que es tapa els ulls i conta fins a 5″, quan obri els ulls, els nens que no estiguin en un arbre queden eliminats
OBSERVACIONS:

4 cantonades

ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: VARIS
MATERIAL: 5 cons
-“4 cantonades”: Amb cons delimitem un quadrat que tindrà un con al mig. Es situa un alumne per con. Ala senyal,  els alumnes que delimiten el quadrat intercanvien el lloc cap a la dreta, l’alumne que està al mig intentarà agafar el con d’un dels seus companys. El que es quedi sense zona, es col·locarà al mig i es reiniciarà el joc.
OBSERVACIONS: Sense senyal, es mouen quan volen