ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El robot saltarí”: Els alumnes interpretaran el rol del robot saltarí, realitzant el salt que vulguin. A la senyal, es quedaran tots sense piles estirats al terra. Quan ll’educador compti fins a 10, tornaran a tenir piles
OBSERVACIONS:
Anuncis