Archive for Juliol, 2007


ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 10
AUTOR: joe.joe PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Cada alumn@ un “matasuegras”

(Per Nadal es podem reciclar els espanta-sogres )

-“Juguem amb l’espanta-sogres”: Amb el matasuegras juguem a a fer gol (a tombar un vas de plàstic) amb una pilota de ping-pong. Conduim per terra un globus amb el matasuegras. Aguantar un globus entres 4 alumnes amb els matasuegras
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: joe.joe PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Teatre conegut”: Representar una obra de teatre amb tot l’ènfasi necessari amb textos coneguts: mesos de l’any, dies de la setmana, els números, …
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: joe.joe PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La notícia”: Llegir una notícia del diari entonant de forma distinta: com si contara un conte, com un discurs polític, com un sermó d’un capellà, com un comentarista esportiu..
OBSERVACIONS: Un periòdic, escollir una notícia. Un periòdic, escollir una notícia. Un periòdic, escollir una notícia. Es pot aplicar a secundària
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Romania ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El gegant”: Els alumnes es situen al costat de la “Mare”.  Pregunten: “Mare, podem sortir a jugar?” La Mare diu: “Sí, però no us acosteu a la cova del gegant”. El “gegant” amagat.  Els infants marxen de la Mare i corren fins que la Mare diu “Nens, nenes, torneu cap a casa o el gegant us atraparà” Tornen cap a casa mentre el gegant intenta atrapar-ne un abans que arribin a casa.  El que sigui atrapat serà el nou “gegant”.
OBSERVACIONS: Es poden acumular els gegants
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: Nina Koptiug PAÍS: Rússia ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Pel·lícules”: Un para.  Els altres estan darrera una línia. El qui para diu l’abecedari en veu baixa. Quan els altres diuen “Para!” ell pronuncia 1 lletra en veu alta i tots el altres tracten de dir el títol d’una pel·licula que comenci amb aquesta lletra (tambe ciutat, cançó, riu..) Els qui ho diuen passen a una altra línia; els qui no ho saben, corren esquivant el qui para. Si n’atrapa un, aquest para la següent jugada.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Nina Koptiug PAÍS: Rússia ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El semàfor”: Tots drets en una ratlla dibuixada. Se’n dibuixa una altra a 5 metres de la primera. El qui para diu un color. Si un nen/a porta alguna peça de roba d’aquest color pot arribar a l’altra línia sense problemes, però els que no porten res d’aquest color han d’intentar arribar a l’altra ratlla sense ser atrapats pel qui para. El qui sigui atrapat para i continua el joc de la mateixa manera.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: 4 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 10 nous o pilotes petites
-“Joc amb nous”: 4 equips, en un forat s’hi posen 10 nous, un dels equips les llançarà el més lluny possible, a la senyal els tres equips restants sortiran a buscar les nous, es mirarà quin equip en torna més al forat, l’alumne que troba una nou, ja no pot anar-ne a agafar una altra.
OBSERVACIONS: Es pot fer mirant on es llancen les nous o no.
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Lletres
-“Lletres al terra”: s’escampen o es dibuixen pel gimnàs diverses lletres totes diferents, l’educador dirà una de les lletres, i sumarà un punt el primer que la trobi, seguidament se’n dirà una altra, que també farà sumar un punt al primer que la trobi i així successivament fins que algú sumi 5 punts o fins que l’educador aturi el joc, moment en el qual es preguntarà qui ha aconseguit més punts.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 12
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 fitxa per alumne
-“Les parts del cos”: Es passarà als alumnes una fitxa amb la figura humana, on hauran de situar les 10 parts del cos que els demani l’educador. Als més petits se’ls hi dicta i encerclen les paraules que se’ls hi diu
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Desconegut PAÍS: Romania ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Els ratolins i el gat”: En rotllana, al centre un “ratolí” i a fora el “gat”. El gat ha d’atrapar al ratolí.  Els jugadors de la rotllana faciliten la feina al ratolí permetent-li d’entrar i sortir de la rotllana, aixecant les mans. Però compliquen l’entrada del gat. Un cop atrapat o si passa molta estona s’escolliran dos nous participants.
OBSERVACIONS: Es pot limitar el temps 30″