Category: HAB. MOTRIUS BÀSIQUES


ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“On ets?”: Desplaçaments lliures per tot l’espai, al senyal, busquem la nostre parella i ens toquem mútuament alguna part del cos (canells, colzes, panxa, turmells, genolls …..)
OBSERVACIONS: Variar de desplaçament
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Llocs elevats
-“Aterrem!!”: Es situen pel gimnàs objectes amb una mica d’alçada (part de baix del plinto, pòdium, caixes fortes…). Els alumnes s’hi hauran d’enfilar i saltar per fer un bon aterratge al terra.
OBSERVACIONS: Buscar llocs fàcils de saltar
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Aros, piques i cordes
-“Com es salta?”: S’escamparan aros, piques i cordes. Els aros es saltaran amb els peus junts, les piques amb un salt lliure (com vulgui l’allumne) i les cordes a peu coix, per tant, hauran de memoritzar com es salta cada material
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Cons dels petits (bolets)
-“A collir bolets”: S’escamparan pel gimnàs un munt de “bolets” que els alumnes hauran de saltar com vulguin sense trepitjar-los. A la senyal, hauran de recollir el màxim nombre de bolets possible, es mira quin alumne n’ha aconseguit més
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Estacions CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Estacions dels salts”: Es monten en el gimnàs sis estacions, quatre seran de salts de diferents tipus, les altres dues de descans o treball alternatiu. Cal que el temps de treball sigui curt i es canvi d’estació en un període breu de temps.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Relleus CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Relleus saltarins”: Es formen quatre fileres, en cadascuna d’elles es treballarà un tipus de salt diferent, per exemple de dalt a baix, a peus junts dins uns aros, peu coix saltar cordes, salts alternatius a piques…, depèn de la inventiva de l’educador, cal que tots passin per les diferents estacions
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El robot saltarí”: Els alumnes interpretaran el rol del robot saltarí, realitzant el salt que vulguin. A la senyal, es quedaran tots sense piles estirats al terra. Quan ll’educador compti fins a 10, tornaran a tenir piles
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Esquivem el material”: S’escamparà material divers pel gimnàs, els alumnes es desplaçaran com vulguin, però sense tocar el material. A la senyal, cada alumne agafarà un objecte dels que hi ha escampats, i seguirà fent el desplaçament que vulgui tot transportant aquest material
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Circuit CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Circuit”: L’educador crearà un circuit segons l’objectiu a treballar.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“El robot transportador”: Es juga igual que el roboot sense piles, però en aquest cas, cada robot tindrà un objecte que transportarà com vulgui, a la senyal, tots estirats al terra sense piles. L’objecte no podrà tocar al terra i quan l’educador compti fins a 10, tornaran a tenir piles
OBSERVACIONS: