ORGANITZACIÓ: Relleus CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Relleus saltarins”: Es formen quatre fileres, en cadascuna d’elles es treballarà un tipus de salt diferent, per exemple de dalt a baix, a peus junts dins uns aros, peu coix saltar cordes, salts alternatius a piques…, depèn de la inventiva de l’educador, cal que tots passin per les diferents estacions
OBSERVACIONS:
Anuncis