ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“El robot transportador”: Es juga igual que el roboot sense piles, però en aquest cas, cada robot tindrà un objecte que transportarà com vulgui, a la senyal, tots estirats al terra sense piles. L’objecte no podrà tocar al terra i quan l’educador compti fins a 10, tornaran a tenir piles
OBSERVACIONS:
Anuncis