ORGANITZACIÓ: Estacions CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Estacions dels salts”: Es monten en el gimnàs sis estacions, quatre seran de salts de diferents tipus, les altres dues de descans o treball alternatiu. Cal que el temps de treball sigui curt i es canvi d’estació en un període breu de temps.
OBSERVACIONS:
Anuncis