Category: EXPRESSIÓ CORPORAL


ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“Saluda’m com vulguis”: Els participants es col loquen de forma dispersa pel gimnàs, atents a la música procurant seguir-ne el ritme. Desplaçant-se al ritme de la música saludarem de diferent manera als companys cada cop que s’interrompi. No podem saludar dos cops al mateix company. Es pot saludar amb qualsevol part del cos però sense emetre cap so.
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 patata per parelles
-“El ball de la patata”: Cada parella té una patata que han d’aguantar amb els fronts. Tots els jugadors han de posar les mans a l’esquena. Les parelles ballen al ritme de la música i aquella a qui cau la patata s’elimina. Guanya la darrera parella que queda.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Mauro Presini PAÍS: Itàlia ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Reina, reina bella”: Es tria la Reina i es situa en un lloc del pati o gimnàs. Els jugadors li pregunten quantes passes faran per veure-la.La reina diu un nombre de passes i un nom d’animal;  aleshores els infants han de fer les passes que ha dit com si  fossin aquell animal (per exemple, petites si són de formiga,  enormes si són d’elefant).  El joc acaba quan un infant  arriba on és la reina.  Després aquest/a farà de reina.
OBSERVACIONS:

Paquet de pomes

ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 3 – 5
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Paquet de pomes”: N’hi ha un que dirigeix. Tots els jugadors es distribueixen per l’espai de manera arbitrária, guardant certa distáncia entre ells; ni massa junts, ni massa separats. El que fa de capitá crida, Pomeres de 2! S’agrupen formant les “pomeres” tal com s’ha manat. Un cop  agrupades, canten i ballen al ritme de la cançó segons les pometes manades pel capitá. Diríem: Dos pometes té el pomer, de dos una…
OBSERVACIONS: Font: “Jocs  populars: i tu, a què jugues?” Imma Marin

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola/activita/jocperdu/jocperdu.htm

ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“Ball rodó caterineta”: Tots els infants s’agafen de les mans fent rotllana. mentre es canta es va voltant i quan s’arriba al final de la cançó, es diu – “Só Caterineta, Só!!”, molt fort. Llavors tothom s’ajup a la vegada i s’estiren fort pels braços, intentant fer-se caure, els uns als altres. Evidentment molts acaben a terra.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“A la vora del mar”: 2 infants s’agafen de les mans i pacten qui serà mar i qui terra, els altres van passant en fila per sota tot escoltant i ballant una cançó, quan l’educador para la música, els que fan de pont atrapa el que passi en aquell moment, i li preguntaran en veu baixa, mar o terra? I sense que ningú l’escolti dirà mar o terra i es col·locarà al darrera de qui li hagi tocat a l’atzar. Guanyarà qui en tingui més al final.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: joe.joe PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Teatre conegut”: Representar una obra de teatre amb tot l’ènfasi necessari amb textos coneguts: mesos de l’any, dies de la setmana, els números, …
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: joe.joe PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La notícia”: Llegir una notícia del diari entonant de forma distinta: com si contara un conte, com un discurs polític, com un sermó d’un capellà, com un comentarista esportiu..
OBSERVACIONS: Un periòdic, escollir una notícia. Un periòdic, escollir una notícia. Un periòdic, escollir una notícia. Es pot aplicar a secundària
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Romania ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El gegant”: Els alumnes es situen al costat de la “Mare”.  Pregunten: “Mare, podem sortir a jugar?” La Mare diu: “Sí, però no us acosteu a la cova del gegant”. El “gegant” amagat.  Els infants marxen de la Mare i corren fins que la Mare diu “Nens, nenes, torneu cap a casa o el gegant us atraparà” Tornen cap a casa mentre el gegant intenta atrapar-ne un abans que arribin a casa.  El que sigui atrapat serà el nou “gegant”.
OBSERVACIONS: Es poden acumular els gegants
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Romania ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical si s’escau
-“Ets una flor…”: Els nen@s estan en rotllana i canten una cançó tot picant de mans. A dins del cercle n’hi ha un que es para davant d’un. El nen@ triat passa al centre, canviant-se el lloc entre ell@s. Continua el joc de la mateixa manera tornant a cantar la cançó.
OBSERVACIONS: