ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: Voleibol
MATERIAL: 1 pilota de voleibol
-“A, E, I, O, U”: Es col·loquen tots els participants en grup, en un máxim de 8 i es van passant la pilota amb passe de dits, cada vegada que la toquen diuen una vocal, ¡ el que li toca la U, ha de fer un remat per tocar algun company amb la pilota. El tocat suma 1 punt, al final el que tingui menys punts guanya
OBSERVACIONS:
Anuncis