Category: Ritme


Olla barrejada

ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: una corda llarga
-“Olla barrejada”: En aquest joc entra el primer saltador, quan s’acaba de dir el segon vers ha d’entrar el segon saltador, i quan s’acaba de dir el quart vers ha de sortir el primer. I així succesivament amb el tercer, quart …
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“Rotllanes concèntriques”: Es formen dues rotllanes concèntriques, els components de les quals roden al ritme d’una música marxosa però no molt ràpida, quan la música s’atura, els components que queden situats un davant de l’altre, es presenten i conversen durant una estona.
OBSERVACIONS: Si són més grans, es poden deixar de mans i recórrer l’espai en forma de serp i recuperar-lo.