ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El pal enverinat”: Es fa una rotllana i es situa un alumne al mitg, aquest diu gireu, si un toca el pal es “trenca” i queda eliminat, i la rotllana es fa més petita
OBSERVACIONS:
Anuncis