ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Cons dels petits (bolets)
-“A collir bolets”: S’escamparan pel gimnàs un munt de “bolets” que els alumnes hauran de saltar com vulguin sense trepitjar-los. A la senyal, hauran de recollir el màxim nombre de bolets possible, es mira quin alumne n’ha aconseguit més
OBSERVACIONS:
Anuncis