Category: Girs


ORGANITZACIÓ: Circuit CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Circuit”: L’educador crearà un circuit segons l’objectiu a treballar.
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Escola Vale de Cavalos PAÍS: Portugal ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Roda da cabacinha”: Fer balanceig amb el cos i girar al més de  pressa poosible sense caure o deixar anar les mans. Dos jugadors un de cara a l’altre es donen les mans al mateix temps que ajunten els pes i inclinen  els cossos cap enrera de manera que els braços quedin  estirats.  Comencen a girar lentament mentre diuen: ” RODA  RODA CABACINHA , RODA RODA CABAÇÃO … “o bé “XIXA  CANELA ,  XIXA CANELA “, fins aconsguir girar al més de  pressa possible.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Ratolins ballarins”: Un fa de GAT perseguidor.  La resta fan veure que són RATOLINS BALLARINS, que comencen a GIRAR abans no els caci el GAT. En cas de ser caçat (tocat) pel GAT sense estar GIRANT, es tornen GAT. D’aquesta manera el nombre de gats va augmentant progressivament mentre va minvant el nombre de RATOLINS BALLARINS, resultant al final del joc ser el més ràpid el darrer RATOLÍ BALLARÍ, que posarà fi a aquest “mogut” joc d’atrapar.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El pal enverinat”: Es fa una rotllana i es situa un alumne al mitg, aquest diu gireu, si un toca el pal es “trenca” i queda eliminat, i la rotllana es fa més petita
OBSERVACIONS:

Caraway

ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Nina Koptiug PAÍS: Rússia ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Caraway”: Es forma una rotllana amb les mans agafades tota l’estona. Un nen para dins la rotllana, movent-se en direcció oposada a la resta. Es van movent mentre canten.  El del mig, arribat aquest punt tracta de separar algú. Si ho aconsegueix, l’altre para i ell torna al cercle. És un joc molt sorollós. Es pot cantar de pressa o a poc a poc.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El satèl·lit”: Un de la parella corra lliurement per l’espai, mentre l’altre dona voltes al seu voltant com si fos el seu satèl·lit
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda per parella
-“La baldufa”: Un s’embolica la cintura amb una corda, l’altre, agafa l’extrem de la corda i tira d’ell, fent que el primer giri sobre el seu propi eix
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
– “Passa el gir”: Es fa una fila, quan el primer es gira intenta mirar la cara del segon, aquest intenta impedir-ho per mirar la del tercer, i així successivament fins arribar a l’últim i repetir el procés
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Toca-gir”: Un de la parella toca a l’altre que està d’esquena, quan el toca cal que es giri ràpid per mirar-li la cara de l’altre, i aquest ha de girar ràpid perquè l’altre no li vegi i viceversa
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4/5 pilotes d’escuma
-“Pilota giratòria”: 4 o 5 alumnes posseixen una pilota d’escuma, l’alumne que sigui tocat per un d’ells, fa un gir i segueix jugant
OBSERVACIONS: