Category: Força


ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 matalassos
-“La cinta sense fi”: La classe es reparteix entre dos matalassos. Els jugadors es col loquen a ambdós costats del matalàs. Amb desplaçament del matalàs; utilitzant només les mans, els jugadors van passant el matalàs cap el company que tenen a l’esquerra. Els jugadors de la dreta es van quedant sense matalàs i cal que corrin de pressa cap a l’esquerra per tal de continuar agafant i passant el matalàs.
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Les olles”: Es trien dos participants i es col·loquen davant del grup. Els altres participants “olles”, estaran ajocats amb les mans per darrere dels genolls. Els dos companys preguntaran si tenen olles i els altres contestaran que sí, que passin a comprar-les. Els dos compradors agafen un company dels que són olles pels braços “nances” sense que deixi anar les mans de dessota de les cames fins arribar al lloc de destí marcat.
OBSERVACIONS:

Lluita de crancs

ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Lluita de crancs”: Es traça un cercle a terra i es posen per parelles a dins. Asseguts a terra, esquema contra esquema. S’han de treure de dins. Després ho fan els guanyadors fins que només en queda un.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 8
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda llarga
-“Estirar la corda”: Els nens es divideixen en dos grups, es marca una ratlla que delimita la meitat de la corda, un equip a cada extrem tira fort de la corda per intentar que l’altre equip passi la ratlla marcada
OBSERVACIONS:

El mar

ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El mar”: Un parell de nens es donen les mans i es miren cara a cara. Tots els altres nens fan una filera agafats per la cintura. Passen per sota els braços del parell de nens anterior i canten la cançó. Quan arriba l’últim nen de la filera, es queda i li fan la pregunta: Què t’estimes més or o plata? Segons el que respon, es col·loca darrere d’un d’ells. Un cop passen tota la fila, fan força a veure quin bàndol guanya.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: una corda llarga
-“Chupete uno, chupete dos y tres”: Els nens es divideixen en dos grups i agafen la corda pel mig i tiben en sentit contrari. Guanya el grup que té més força.
OBSERVACIONS: Amb tres equips, un per cada extrem i l’altre al mig de la corda, fer 2×1

Carretilla

ORGANITZACIÓ: Relleus CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Carretilla”: Per parelles, un fa de carretó i l’altre el transporta. S’ha d’anar fins a un espai determinat i tornar. A la tornada es canvien els rols.
OBSERVACIONS: