Archive for Setembre, 2007


ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sis llaunes o cons, i pilotes de tennis
-“El calvu”: Es formen grups iguals (de 6/7…). Inicia un grup que es situarà al damunt d’una ratlla amb tres pilotes de tennis cadascú. Al seu davant, a uns deu metres, s’hi troba una ratlla amb deu pots o llaunes. L’equip disposa de tots els llançaments per tombar el màxim nombre de pots. Per fer-ho poden seguir l’ordre o estratègia que vulguin. Guanya l’equip que tomba més pots.
OBSERVACIONS: Variar la distància, el nombre de llançaments…

Observacions: Versió lliure del joc “Volen Volen” recollit al llibre “Jocs populars: tu, a que jugues?”, d’ lmma Marín.

Una altra manera de jugar seria anomenant vehicles, en lloc d’animals.

Més informa

Anuncis
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pot i 3 pilotes petites per participant
-“Treure el pot”: Es formen petits grups, cadascún amb el material descrit. Es dibuixa una ratlla de la qual no poden passar els participants, que estarà a uns cinc metres d’una petita rodona dibuixada, en el seu interior i trobarem un pot, que hauran de treure totalment de dins de la rodona, el que ho aconsegueixi suma un punt; el primer que arribi a tres guanya.
OBSERVACIONS: Es pot variar la puntuació, variar la distància

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola/activita/jocperdu/jocperdu.htm

ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El parc de les llagostes”: Es dibuixa un cercle, on trobem les llagostes, no poden sortir-hi i han de saltar amb els peus junts. Les persegueix una granota que ha de saltar a la gatzoneta, la qual cosa l’impedeix d’anar gaire de pressa. Cada una de les llagostes atrapades es converteix en granota. De manera que cada cop hi ha més granotas i menys llagostes. L’última llagosta en ser atrapada, fara de granota.
OBSERVACIONS: Font:  adaptació del joc El parc de les llagostes de “Jocs populars: i tu a què jugues” d’Imma Marin

Observacions: Es pot jugar també, amb canalla una mica més gran, fent que les llagostes circulin a peu coix

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarr

ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Popular PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La cucafera”: Un fa de rei i dóna ordres. Quan aquest diu una ordre sense dir la paraula “Cucafera”, hauran de restar quiets. Quan els infants s’equivoquen, el “rei” fa broma dient: ei! despistats, o ai! que us enredo!… El joc és més dívertit quan més divertides originals siguin les ordres.
OBSERVACIONS: Font: Joc popular

Observacions: Pot introduir-se la variant de que el jugador que s’equivoqui pagui penyora.

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola/activita/jocperdu/jocperdu.htm

ORGANITZACIÓ: Trios CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense o suport musical
-“Conillets al seu cau”: Trios. Dos d’ells es donen les mans i formen un cau; el tercer es col·loca dins del cau, és el conillet. 1 jugador, que també és un conill, peró aquest no té cau. A un senyal, tots els conills surten dels seus caus i van saltironant amb el conillet solitari; els caus també giravolten sense moure’s de lloc. A un altre senyal, els conills s’afanyen a ficar-se dins el cau; el qui no en tenía, de cau, ha de procurar de trobar-ne un. Ara, un altre infant fará de conill solitari.
OBSERVACIONS: Font: “Jocs  populars. i tu a què jugues”. Imma Marin  Es pot fer amb música

Observacions: Quant la canalla juguen entre ells, sovint, el director del joc i el conillet solitari són un mateix infant.

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola

ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 3 – 5
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Paquet de pomes”: N’hi ha un que dirigeix. Tots els jugadors es distribueixen per l’espai de manera arbitrária, guardant certa distáncia entre ells; ni massa junts, ni massa separats. El que fa de capitá crida, Pomeres de 2! S’agrupen formant les “pomeres” tal com s’ha manat. Un cop  agrupades, canten i ballen al ritme de la cançó segons les pometes manades pel capitá. Diríem: Dos pometes té el pomer, de dos una…
OBSERVACIONS: Font: “Jocs  populars: i tu, a què jugues?” Imma Marin

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola/activita/jocperdu/jocperdu.htm

ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Mocador per tapar els ulls dels caçador
-“El caçador”: Rotllana i el caçador al mig amb els ulls tapats. Els infants asseguts canten: “Tots els ocells que canten sense por s’amaguen quan arriba el caçador”. El caçador en toca un i li diu: “Ocellet, com cantes?”. L’ocellet ha de fer, seguint la música de la cançó: “Piu, piu…” El caçador, pel so de la veu, i les faccions de la cara, ha d’encertar el nom de “l’ocellet”. Si no l’endevina, tots li canten: “Ah! caçador que bades, no era ell, escolta bé com canta cada ocell”.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“Ball rodó caterineta”: Tots els infants s’agafen de les mans fent rotllana. mentre es canta es va voltant i quan s’arriba al final de la cançó, es diu – “Só Caterineta, Só!!”, molt fort. Llavors tothom s’ajup a la vegada i s’estiren fort pels braços, intentant fer-se caure, els uns als altres. Evidentment molts acaben a terra.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“A la vora del mar”: 2 infants s’agafen de les mans i pacten qui serà mar i qui terra, els altres van passant en fila per sota tot escoltant i ballant una cançó, quan l’educador para la música, els que fan de pont atrapa el que passi en aquell moment, i li preguntaran en veu baixa, mar o terra? I sense que ningú l’escolti dirà mar o terra i es col·locarà al darrera de qui li hagi tocat a l’atzar. Guanyarà qui en tingui més al final.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Lluís García PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El vampir”: En rotllana i al mig, assegut, es col.loca el vampir que pot ser el mestre. Els nens giren corrents en el sentit de les agulles del rellotge demanant: “Vampir quina hora és?”… I el Vampir va dient hores fins que diu les 12, hora en què es desperten els vampirs, i llavors perseguirà els nens. Els que són atrapats abans que arribin a un lloc destinat com a casa es converteixen en “vampirets” fins que tots són atrapats.
OBSERVACIONS: