Category: Resistència


ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Una caixa amb gafes d’estendre la roba
-“Marcianets i terrícoles”: En el centre d’aquest espai es col·loca una caixa amb gafes d’estendre roba. Un alumne que farà de “Marcianet”. Aquest jugador es col·locarà una gafa en algun lloc visible de la samarreta i anirà a atrapar els “Terríoles”. Cada cop que n’atrapa un, aquest es converteix en “Marcianet” i haurà d’agafar una gafa i col·locar-se-la a la samarreta.  D’aquesta manera ja podrà atrapar els altres.
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Cucut del salvatori”: Un para i té dos ajudants. El que para empaita als que juguen, quan n’agafa un el porta en un espai que representa la presó. Els dos ajudants fan de vigilants perquè no s’escapin. Els altres nens poden anar a salvar, sempre que no hi hagi el perseguidor a prop. Se salva tocant la mà, però si l’ajudant toca el presoner, aquest es torna a quedar. Acaba el joc quan han atrapat tothom.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: VARIS
MATERIAL: Objectes diversos, pitralls
-“El racó dels trasos”: Es fan 2 equips i es delimiten dues zones per a cada equip. Cada equip té 2 objectes per jugador (pilotes, cons, cordes, cercles…) a casa seva. El joc consisteix en portar a casa del contrari el major nombre de “trastos” possibles. Guanya l’equip que en passar 3 minuts tingui menys “trastos” a casa seva.
OBSERVACIONS: Per esports es pot fer amb pilotes del mateix esport amb diferents conduccions