Category: Salts


Aterrem!!

ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Llocs elevats
-“Aterrem!!”: Es situen pel gimnàs objectes amb una mica d’alçada (part de baix del plinto, pòdium, caixes fortes…). Els alumnes s’hi hauran d’enfilar i saltar per fer un bon aterratge al terra.
OBSERVACIONS: Buscar llocs fàcils de saltar
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Aros, piques i cordes
-“Com es salta?”: S’escamparan aros, piques i cordes. Els aros es saltaran amb els peus junts, les piques amb un salt lliure (com vulgui l’allumne) i les cordes a peu coix, per tant, hauran de memoritzar com es salta cada material
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Cons dels petits (bolets)
-“A collir bolets”: S’escamparan pel gimnàs un munt de “bolets” que els alumnes hauran de saltar com vulguin sense trepitjar-los. A la senyal, hauran de recollir el màxim nombre de bolets possible, es mira quin alumne n’ha aconseguit més
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Estacions CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Estacions dels salts”: Es monten en el gimnàs sis estacions, quatre seran de salts de diferents tipus, les altres dues de descans o treball alternatiu. Cal que el temps de treball sigui curt i es canvi d’estació en un període breu de temps.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Relleus CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Relleus saltarins”: Es formen quatre fileres, en cadascuna d’elles es treballarà un tipus de salt diferent, per exemple de dalt a baix, a peus junts dins uns aros, peu coix saltar cordes, salts alternatius a piques…, depèn de la inventiva de l’educador, cal que tots passin per les diferents estacions
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El robot saltarí”: Els alumnes interpretaran el rol del robot saltarí, realitzant el salt que vulguin. A la senyal, es quedaran tots sense piles estirats al terra. Quan ll’educador compti fins a 10, tornaran a tenir piles
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Circuit CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Circuit”: L’educador crearà un circuit segons l’objectiu a treballar.
OBSERVACIONS:

Truco

ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Alfonso Benito García PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 palet
-“Truco”: Hom dibuixa a terra una figura com la de la il lustració.  Es juga per torns. El primer agafa el palet i el tira a la casella del nombre u. Després, a peu coix, salta a aquesta casella i va empenyent la pedra per la resta de les caselles, d’una en una, evitant que la pedra quedi sobre cap de les ratlles. Si passa això, o si el mateix jugador trepitja alguna de les ratlles o posa tots dos peus a terra, cedeix el torn a un altre jugador.  Si un jugador completa tot el recorregut correctament, agafa el guix i marca una de les caselles, la que vulgui.  A partir d’aquest moment, ningú no pot trepitjar la casella marcada, que s’anomena reguleta, excepte el seu amo.  El joc acaba quan ja no queda cap casella sense marcar.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Víctor Bocos PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda
-“La rasa”: Dos infants agafen la corda, un per cada extrem, i corren intentant fer caure als altres amb la corda. Quan un cau, s’elimina i guanya el darrer que queda.
OBSERVACIONS: Vigilar i evitar riscos, joc perillós!!
ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La fila salta”: Es forma una fila darrera la ratlla de sortida, el primer jugador doblega enrere la cama dreta, que el segon jugador agafarà amb la seva mà dreta. Aquest col loca la mà esquerra sobre l’espatlla esquerra del jugador de davant i al mateix temps doblega enrere la seva cama dreta… Un cop tots preparats, saltarà a peu coix fins un lloc determinat.
OBSERVACIONS: