Category: SPORT


Futbol-frontó

ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: Futbol
MATERIAL: 1 pilota de futbol
-“Futbol-frontó”: En una paret es delimita un espai on s’hi pot colpejar la pilota. El primer xuta la pilota, el segon amb només un toc, cal que toqui la paret en el lloc establert, si ho fa, permetrà continuar el joc al següent, sinó perderà una vida de les tres que disposa. S’elimina al perdre les tres vides.
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: Futbol
MATERIAL: 1 pilota de futbol
-“Ràpid”: Es forma una filera, el primer xuta a porteria, si fa gol retorna al final de la fila, si no marca va ràpidament a fer de porter, perquè l’actual porter llançarà la pilota al següent de la fila perquè marqui. S’elimina el que acumula cinc gols.
OBSERVACIONS: Es poden pactar el nombre de gols per eliminar
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: Futbol
MATERIAL: Xarxa o cordes i la pilota de futbol
-“Futbol-tennis”: Es fan 2 camps iguals separats per una corda a 1′ 5 metres d’altura. S’ha de passar la pilota d’un camp a l’altre sense tocar-la amb la mà.
OBSERVACIONS: Segons el número de tocs, el jugador que els fa, la puntació…
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: Futbol
MATERIAL: 1 pilota de futbol i 2 porteries
-“Futbol en parelles”: En un camp de minifutbol els participants s’agrupen per parelles i no es poden deixar de les mans. Cada vegada que es marca un gol es canvia de parella
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: Futbol
MATERIAL: 1 pilota de futbol
-“Futbol cranc”: Igual que el futbol, però els participants van d’esquena a terra amb 4 punts de suport a terra.
OBSERVACIONS:

Boto-boto

ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: Bàsquetbol
MATERIAL: 1 pilota de bàsquet per component d’un equip
-“Boto-boto”: 2 equips. Un es queda quiet, mentre que l’altre equip bota la pilota per una zona prèviament indicada de la pista. Quan el professor ho indica, surten corrent i botant-la, donen la volta als de l’altre equip (que han de romandre immóbils) i tornen al lloc on l’estaven botant. Es pren el temps a l’últim i guanya l’equip que hagi trigat menys.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: Voleibol
MATERIAL: 1 pilota de voleibol
-“A, E, I, O, U”: Es col·loquen tots els participants en grup, en un máxim de 8 i es van passant la pilota amb passe de dits, cada vegada que la toquen diuen una vocal, ¡ el que li toca la U, ha de fer un remat per tocar algun company amb la pilota. El tocat suma 1 punt, al final el que tingui menys punts guanya
OBSERVACIONS: