ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Llocs elevats
-“Aterrem!!”: Es situen pel gimnàs objectes amb una mica d’alçada (part de baix del plinto, pòdium, caixes fortes…). Els alumnes s’hi hauran d’enfilar i saltar per fer un bon aterratge al terra.
OBSERVACIONS: Buscar llocs fàcils de saltar
Anuncis