Category: Llanç/recepcions


ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Verónica Romero PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Xapes
-“Les xapes”: Es dibuixa un triangle a terra i s’hi fiquen les xapes. Des d’una línia situada a una certa distància, els jugadors tiren, per torn, pedretes, intentant fer sortir alguna xapa. La xapa que feia sortir cada jugador, passava a ser seva.
OBSERVACIONS: Llançar amb petacons o d’altre material, i no pedres
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Esther Lázaro PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Pals
-“El pincho calé”: Hom dibuixava un cercle a terra.  Per torn, cada jugador tirava el seu pal intentant que es clavés dintre del cercle. Si algú fallava, el jugador deixava el seu pal tombat dintre del cercle i els altres tiraven els seus per treure’l fora. Aquell que el treia, el llançava tan lluny com podia. Llavors havia de clavar el seu propi pal deu cops al cercle, abans que l’amo del pal llançat l’anés a buscar, en tornés i el claves dintre el cercle tres cops.
OBSERVACIONS: Fer-lo alternatiu
ORGANITZACIÓ: Trios CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Íñigo Arribas PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 olives (negre i verda)
-“Les olives”: Es tiren enlaire amb la mateixa mà dues olives, una de verda i una de negra. Prèviament s’ha apostat a veure quina caurà primer. Si surt la que hem dit, guanyem l’aposta, en cas contrari, la perdem
OBSERVACIONS: Es pot fer amb pilotes de diferents color
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Sofía Pérez PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“Les vides”: Un grup para, fa dues meitats i col loca una davant de l’altra. Entre les dues meitats es col loca l’altre grup. Els que paren intenten tocar amb una pilota als que són al mig. Tot jugador tocat per la pilota és eliminat. Quan només queda un jugador, els que paren han d’aconseguir eliminar-lo en vuit llançaments ja que si no ho aconsegueixen salva tots els companys. Quan tots els jugadors són eliminats els grups reinicien el joc intercanviant els seus papers.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Petacons per llançar
-“Set i mig”: Es marca al terra un quadrats on hi tindrem tots els números de l’1 al 7, l’alumne disposa de tres petacons per llançar, amb els tres llançaments ha de sumar 7 i mig. El mig es suma no tocant cap número i pot utilitzar només dos petacons. Guanya el que s’acosta més al set i mig com a les cartes.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Xarxa de volei, globus d’aigua
-“Volei-globus d’aigua”: Es juga un partit de volei entre dos equips però la pilota serà un globus d’aigua, per fer punt, cal que el globus exploti dins el camp contrari o que en les mans del contrincant. L’equip que arriba a cinc punts guanya el partit.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“Sobrepassem la ratlla”: Es dibuixa o s’enganxa una ratlla a la paret. Els alumnes formen una fila darrera d’un con. El primer xuta la pilota, aquesta ha d’impactar la paret per damunt de la ratlla, quan retorni, xutarà tal com bé el segon, amb la mateixa premisa que el primer, i així successivament. El primer que xuti per sota la ratlla acumula un punt, a tres s’elimina.
OBSERVACIONS: La puntuació, fer-ho amb la mà, en una cantonada de la paret
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 ferradura o pont
-“Croquet”: Es dibuixa o marca una ratlla, des d’on es faran els llançaments de les pilotes petites que els participants hauran d’intentar fer passar per sota una ferradura. No es poden tocar les pilotes llançades pels altres, perquè invalida el llançament. Es segueix un ordre prèviament establert.
OBSERVACIONS: Sinó es diposa d’una ferradura, es pot utilitzar algun pont o estri similar
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sis llaunes o cons, i pilotes de tennis
-“El calvu”: Es formen grups iguals (de 6/7…). Inicia un grup que es situarà al damunt d’una ratlla amb tres pilotes de tennis cadascú. Al seu davant, a uns deu metres, s’hi troba una ratlla amb deu pots o llaunes. L’equip disposa de tots els llançaments per tombar el màxim nombre de pots. Per fer-ho poden seguir l’ordre o estratègia que vulguin. Guanya l’equip que tomba més pots.
OBSERVACIONS: Variar la distància, el nombre de llançaments…

Observacions: Versió lliure del joc “Volen Volen” recollit al llibre “Jocs populars: tu, a que jugues?”, d’ lmma Marín.

Una altra manera de jugar seria anomenant vehicles, en lloc d’animals.

Més informa

ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pot i 3 pilotes petites per participant
-“Treure el pot”: Es formen petits grups, cadascún amb el material descrit. Es dibuixa una ratlla de la qual no poden passar els participants, que estarà a uns cinc metres d’una petita rodona dibuixada, en el seu interior i trobarem un pot, que hauran de treure totalment de dins de la rodona, el que ho aconsegueixi suma un punt; el primer que arribi a tres guanya.
OBSERVACIONS: Es pot variar la puntuació, variar la distància

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola/activita/jocperdu/jocperdu.htm