Category: CAP. CONDICIONALS


ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 matalassos
-“La cinta sense fi”: La classe es reparteix entre dos matalassos. Els jugadors es col loquen a ambdós costats del matalàs. Amb desplaçament del matalàs; utilitzant només les mans, els jugadors van passant el matalàs cap el company que tenen a l’esquerra. Els jugadors de la dreta es van quedant sense matalàs i cal que corrin de pressa cap a l’esquerra per tal de continuar agafant i passant el matalàs.
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Guineu i coloms”: Es fan dues línies a una distància aproximada de 20 metres, que seran els colomars. Al mig d’aquestes línies se col locarà un alumne que serà la guineu, el qual a un senyal del mestre intentarà atrapar tants coloms com pugui, que aniran d’un colomar a l’altre. Tots aquells coloms que siguin atrapats es convertiran en guineus, col locant-se al mig. Guanyarà el jugador que sobrevisqui com a colom.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Una caixa amb gafes d’estendre la roba
-“Marcianets i terrícoles”: En el centre d’aquest espai es col·loca una caixa amb gafes d’estendre roba. Un alumne que farà de “Marcianet”. Aquest jugador es col·locarà una gafa en algun lloc visible de la samarreta i anirà a atrapar els “Terríoles”. Cada cop que n’atrapa un, aquest es converteix en “Marcianet” i haurà d’agafar una gafa i col·locar-se-la a la samarreta.  D’aquesta manera ja podrà atrapar els altres.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 boleta de paper
-“Tens la bola aquí”: Es formen grups de 5. 4 integrants del grup estaran al damunt d’una ratlla marcada. El participant que queda estarà a 4 metres d’ells, i dirà el nom d’un d’ells i una de les dues mans (dreta, esquerra), aquest li ensenyarà, si no hi té cap bola no passa res, diu la d’un altre, si hi té la boleta, aquest perseguirà el company que li ha endevinat fins un espai prèviament marcat, si l’atrapa canvien els rols.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Un full de diari
-“La vareta màgica”: L’educador té una vareta (paper de diari enrotllat), i els alumnes estan en una ratlla a uns 20 metres de l’educador. Aquest farà una pregunta, per exemple, parts del cos?, marques de cotxe?, el primer alumne que en digui una, l’educador li dirà el nom i sortirà corrent a agafar la vareta que té l’educador, i intentarà tocar a cinc companys, que acumularan un punt cadascú, a tres s’elimina.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Chris Rademan PAÍS: Estats Units ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Ànec, ànec, oca”: Un para i va caminant al voltant de la rotllana. Va tocant els caps dels altres mentre va dient: “Ànec, ànec…”.  Quan diu: “Oca!” el nen tocat s’aixeca i l’empaita al voltant de la rotllana. El primer que arriba al lloc buit, seu.  L’altre para.  A vegades el que parava és atrapat pel que ha tocat.  Llavors ha de seure al centre del cercle.  No en pot sortir fins que el qui para sigui atrapat i el substitueixi.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Les olles”: Es trien dos participants i es col·loquen davant del grup. Els altres participants “olles”, estaran ajocats amb les mans per darrere dels genolls. Els dos companys preguntaran si tenen olles i els altres contestaran que sí, que passin a comprar-les. Els dos compradors agafen un company dels que són olles pels braços “nances” sense que deixi anar les mans de dessota de les cames fins arribar al lloc de destí marcat.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Les cintes”: Es designa una venedor@ i una comprador@ i la resta són cintes.  La venedora diu a cau d’orella a les cintes el color que tenen. A continuació la compradora diu un color.  El nen o nena que el té, surt corrent cap a un lloc prèviament determinat i torna a la “venda”. La compradora intenta atraparlo i si ho fa, el posa en un lloc determinat (està comprada).  El joc acaba quan totes les cintes estan comprades.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense, un cronòmetre si es fa per temps
-“Caçadors i llebres”: Un equip són llebres i l’altre caçadors. A l’ordre del mestre, un “caçador” sortirà corrent a buscar una “llebre” qualsevol, intentant atrapar-la. Un cop atrapada la llebre queda eliminada momentàniament del joc, i el caçador torna al lloc de sortida a donar la mà a un altre caçador que farà el mateix.  Un cop atrapades s’intercanvien els papers. Guanya l’equip que utilitza menys temps per caçar.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Lluita de crancs”: Es traça un cercle a terra i es posen per parelles a dins. Asseguts a terra, esquema contra esquema. S’han de treure de dins. Després ho fan els guanyadors fins que només en queda un.
OBSERVACIONS: