Col·lectiu MEF

El passat divendres 29 de juny de 2007, el DOGC 4915 publica el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i o­n la presència de l’Educació Física a Primària es veu greument compromesa i disminuïda amb una assignació horària global de 385 hores i amb uns horaris mínims de 105 hores pel cicle inicial, 70 hores per cicle mitjà i 70 hores per cicle superior, és a dir, una hora a la setmana (sempre tenint en compte que, a més, els mestres han d’anar a buscar els nens a l’aula, baixar al gimnàs, canviar-se de roba…).

L’anterior decret assignava, des de fa 15 anys, 175 hores per cicle (525 hores en tota l’etapa).Des de la FIEP Catalunya (www.fiep.cat) , creiem que aquest fet redueix les possibilitats educatives de l’etapa en substraure una àrea fonamental en l’educació integral dels nens i nenes de 6 a 12 anys, edat clau en molts dels aprenentatges motors, però també dels cognitius i de les actituds, valors i d’hàbits que, d’altra manera, seran molt difícils d’assolir.El nou decret també assenyala que, “de les 5250 hores totals lectives de l’etapa, les 665 hores restants es destinaran a completar l’organització del currículum mitjançant, entre d’altres, l’atenció a la diversitat de l’alumnat, l’organització d’agrupaments flexibles, el reforç educatiu i l’ampliació horària de les àrees”. Per tant, cal lluitar per recuperar, el més aviat possible, aquest dret educatiu fonamental.Per això, proposem generar un espai o­n recollir les nostres opinions (siguis qui siguis, escriu a fiep@fiep.cat  i digues el teu nom, cognoms i professió i explica què et sembla aquest decret i els teus arguments) amb la voluntat de fer-ho arribar als mitjans de comunicació, responsables polítics i educatius…També pretenem escriure articles als diaris, cartes al director…

Només entre tots la farem ben grossa.Enric Mª Sebastiani i ObradorProfessor de la URLDelegació a Catalunya de la Federation Internationale d’Education Physique (FIEP)

Pots trobar més informació a www.areamef.com i http://porunaeducacionfisicaviva.blogspot.com

Anuncis