Category: Dramatització/mim


ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Mauro Presini PAÍS: Itàlia ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Reina, reina bella”: Es tria la Reina i es situa en un lloc del pati o gimnàs. Els jugadors li pregunten quantes passes faran per veure-la.La reina diu un nombre de passes i un nom d’animal;  aleshores els infants han de fer les passes que ha dit com si  fossin aquell animal (per exemple, petites si són de formiga,  enormes si són d’elefant).  El joc acaba quan un infant  arriba on és la reina.  Després aquest/a farà de reina.
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: joe.joe PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Teatre conegut”: Representar una obra de teatre amb tot l’ènfasi necessari amb textos coneguts: mesos de l’any, dies de la setmana, els números, …
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: joe.joe PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La notícia”: Llegir una notícia del diari entonant de forma distinta: com si contara un conte, com un discurs polític, com un sermó d’un capellà, com un comentarista esportiu..
OBSERVACIONS: Un periòdic, escollir una notícia. Un periòdic, escollir una notícia. Un periòdic, escollir una notícia. Es pot aplicar a secundària
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Romania ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El gegant”: Els alumnes es situen al costat de la “Mare”.  Pregunten: “Mare, podem sortir a jugar?” La Mare diu: “Sí, però no us acosteu a la cova del gegant”. El “gegant” amagat.  Els infants marxen de la Mare i corren fins que la Mare diu “Nens, nenes, torneu cap a casa o el gegant us atraparà” Tornen cap a casa mentre el gegant intenta atrapar-ne un abans que arribin a casa.  El que sigui atrapat serà el nou “gegant”.
OBSERVACIONS: Es poden acumular els gegants
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 tauler propi amb molts personatges
-“El tauler dels personatges”: es fabrica un tauler amb diferents personatges, es formen petits grups que alternaran una tirada de daus cada vegada, el personatge que els toqui l’hauran de representar tots els membres del grup si volen seguir jugant, el tauler presenta una sèrie de trampes per tornar enrera o avançar, com el joc de la “oca”
OBSERVACIONS: Per dies de pluja i no es té el gimnàs
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Fitxes
-“La crida dels animals”: Cada alumne tindrà una fitxa amb un animal.  Es tria 4 alumnes, cada un d’ells amb una fitxa d’un animal diferent, que faran de “mare”.  Les mares se situaran a cada un dels angles de la pista.  Al senyal del mestre, els alumnes van cap als angles.  Quan es troben amb la mare, faran el soroll de l’animal que representa la seva fitxa, i la mare contestarà amb el seu.  Si coincideixen, es col·locarà al costat de la mare, si no buscarà la seva.  Guanya el grup d’animals que abans hagi reunit tots els seus.
OBSERVACIONS: Es pot posar la fitxa del caçador, que caçarà a peus junts
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“L’ombra”: En parelles, un alumne va corrent per la pista i el seu company fa “l’ombra” imitant tots els moviments del primer: salts, moviments de braços, canvis de direcció i d esentit, parades i tot allò que se’ls ocurreixi als alumnes.
OBSERVACIONS: A la senyal grups de 4, de 8 i sempre imitant el primer, canvia el cap per la cua…
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“Sant Jordi”: S’escull el cavaller Sant Jordi, tres dracs i la resta són la gent del poble, princeses, reis… A escollir, Sant Jordi té una pilota amb la qual haurà d’eliminar els dracs, mentre els dracs van caçant la gent del poble. El joc s’acaba quan el cavaller elimina els tres dracs, moment en que es commptaran els presoners que han agafat els dracs. S’aniran canviant els rols.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Botiga d’estàtues”: És una botiga d’estàtues. Hi ha un botiguer, un comprador i les estàtues. El botiguer toca les estàtues pel botó que les fa funcionar que és al cap. Les estàtues s’han de moure amb gràcia perquè el client les compri.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Els soldats”: Per parelles, agafats amb les dues mans però creuant-les, s’avança a pas lleuger i saltant.
OBSERVACIONS: