ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 12
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 fitxa per alumne
-“Les parts del cos”: Es passarà als alumnes una fitxa amb la figura humana, on hauran de situar les 10 parts del cos que els demani l’educador. Als més petits se’ls hi dicta i encerclen les paraules que se’ls hi diu
OBSERVACIONS:
Anuncis