ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Aros, piques i cordes
-“Com es salta?”: S’escamparan aros, piques i cordes. Els aros es saltaran amb els peus junts, les piques amb un salt lliure (com vulgui l’allumne) i les cordes a peu coix, per tant, hauran de memoritzar com es salta cada material
OBSERVACIONS:
Anuncis