Archive for gener, 2008


ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“Sobrepassem la ratlla”: Es dibuixa o s’enganxa una ratlla a la paret. Els alumnes formen una fila darrera d’un con. El primer xuta la pilota, aquesta ha d’impactar la paret per damunt de la ratlla, quan retorni, xutarà tal com bé el segon, amb la mateixa premisa que el primer, i així successivament. El primer que xuti per sota la ratlla acumula un punt, a tres s’elimina.
OBSERVACIONS: La puntuació, fer-ho amb la mà, en una cantonada de la paret
Anuncis
ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Policíes i lladres”: Es formen dos equips d’igual nombre de jugadors i cada un se situa en un extrem de la pista.  Un equip són els “policies” i l’altre els “lladres”.  Els policies han d’atrapar els lladres i portar-los a la “presó” (per exemple una porteria). Quan tots els lladres han estat atrapats, es canvien els papers.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Aros i 2 pilotes
-“Casa”: S’escampen aros pels gimnàs, 8 o 10, 2 la paren amb una pilota a la mà. Aquests intenten tocar la resta de companys, si en toquen un li donen la pilota i intercanvien els rols. Els que s’escapen, tenen l’opció de posar un peu dins un aro (casa) durant 5 segons per no ser atrapats, després hauran de buscar un altre aro, ja que no es pot repetir el mateix. El que la para no pot esperar els alumnes que tenen el peu a la casa.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 10
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 3 Pedretes per participant
-“Xinos”: Grups reduïts, cada participant té 3 pedretes, i es tracta d’utilitzar cada vegada 1,2 o 3 pedres de les que disposa, les altres se les guardarà a l’altra mà. Aquestes que ha escollit, les tindrà tancades dins la mà que exposarà, al igual que la resta de participants. Cada un d’ells dirà un número de pedres que creu que sumen entre tots, el que l’endevini guanya i suma un punt. A cinc punts s’acaba.
OBSERVACIONS: La puntuació
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Un drap o mocador
-“Mirad para arriba”: Tots asseguts en rotllana menys un, que està dret fora del cercle i que té un drap a la mà. Un d’ells dirà un nombre. Tots compten fins aquest nombre mentre estan amb els ulls tancats, com si dormissin. El que està fora del cercle deixa el mocador darrere un dels que estan asseguts,quan acabin, el del mocador, s’aixeca i prova d’atrapar l’altre abans que s’assegui al lloc que ha quedat buit.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Una caixa amb gafes d’estendre la roba
-“Marcianets i terrícoles”: En el centre d’aquest espai es col·loca una caixa amb gafes d’estendre roba. Un alumne que farà de “Marcianet”. Aquest jugador es col·locarà una gafa en algun lloc visible de la samarreta i anirà a atrapar els “Terríoles”. Cada cop que n’atrapa un, aquest es converteix en “Marcianet” i haurà d’agafar una gafa i col·locar-se-la a la samarreta.  D’aquesta manera ja podrà atrapar els altres.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 boleta de paper
-“Tens la bola aquí”: Es formen grups de 5. 4 integrants del grup estaran al damunt d’una ratlla marcada. El participant que queda estarà a 4 metres d’ells, i dirà el nom d’un d’ells i una de les dues mans (dreta, esquerra), aquest li ensenyarà, si no hi té cap bola no passa res, diu la d’un altre, si hi té la boleta, aquest perseguirà el company que li ha endevinat fins un espai prèviament marcat, si l’atrapa canvien els rols.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Un full de diari
-“La vareta màgica”: L’educador té una vareta (paper de diari enrotllat), i els alumnes estan en una ratlla a uns 20 metres de l’educador. Aquest farà una pregunta, per exemple, parts del cos?, marques de cotxe?, el primer alumne que en digui una, l’educador li dirà el nom i sortirà corrent a agafar la vareta que té l’educador, i intentarà tocar a cinc companys, que acumularan un punt cadascú, a tres s’elimina.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 ferradura o pont
-“Croquet”: Es dibuixa o marca una ratlla, des d’on es faran els llançaments de les pilotes petites que els participants hauran d’intentar fer passar per sota una ferradura. No es poden tocar les pilotes llançades pels altres, perquè invalida el llançament. Es segueix un ordre prèviament establert.
OBSERVACIONS: Sinó es diposa d’una ferradura, es pot utilitzar algun pont o estri similar
ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Chris Rademan PAÍS: Estats Units ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Ànec, ànec, oca”: Un para i va caminant al voltant de la rotllana. Va tocant els caps dels altres mentre va dient: “Ànec, ànec…”.  Quan diu: “Oca!” el nen tocat s’aixeca i l’empaita al voltant de la rotllana. El primer que arriba al lloc buit, seu.  L’altre para.  A vegades el que parava és atrapat pel que ha tocat.  Llavors ha de seure al centre del cercle.  No en pot sortir fins que el qui para sigui atrapat i el substitueixi.
OBSERVACIONS: