Latest Entries »

ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Els camioners”: Els alumnes adoptaran diferents posicions corporals, que utilitzaran per transportar diversos objectes (pilotes, cordes, cons, aros…). També ho poden fer en parelles, trios, petit grup…
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El zoo”: Els alumnes es podran transformar amb l’animal que més els agradi, i podran jugar amb la resta de companys. Es poden preguntar entre ells quin animal han escollit, per poder recrear-ne els seus hàbits o jocs.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Quin desplaçament??”: Els alumnes hauran de practicar el desplaçament que els hagi agradat més de la sessió. Poden ajuntar-se en petits grups per practicar-los. Al cap d’una estona en poden proposar de nous, desplaçaments que no s’hagin practicat al llarg de la sessió.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Rius i ponts”: Els alumnes es desplaçaran en quadrupèdia (ponts) o reptació(rius), poden escollir-ho. Si trien quadrupèdia podran passar per sobre els companys que van reptant, i per contra, els que repten poden passar per sota els que es desplacen en quadrupèdia.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Ens desplacem com…”: L’educador anirà donant consignes que hauran de seguir els alumnes, (desplaçar-se de puntetes, talons, com gegants, com barrufets, amb els genolls amunt, amb les mans enganxades als peus…)
OBSERVACIONS: Lliures per a cada educador
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“Saluda’m com vulguis”: Els participants es col loquen de forma dispersa pel gimnàs, atents a la música procurant seguir-ne el ritme. Desplaçant-se al ritme de la música saludarem de diferent manera als companys cada cop que s’interrompi. No podem saludar dos cops al mateix company. Es pot saludar amb qualsevol part del cos però sense emetre cap so.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“No puc aturar el peu”: Els participants es reparteixen per l’espai de joc. Es va cantant la cançó i els nens van fent el que s’hi indica, movent la part del cos que es va assenyalant. El moviment de cada part es va sumant, és a dir: 1r el peu, 2n la mà i el peu, 3r la cama, la mà i el peu.. i així successivament.  Al final, es pot dir “no puc parar tot el cos…” a fi que es moguin totes les parts possibles del cos alhora.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Verónica Romero PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Xapes
-“Les xapes”: Es dibuixa un triangle a terra i s’hi fiquen les xapes. Des d’una línia situada a una certa distància, els jugadors tiren, per torn, pedretes, intentant fer sortir alguna xapa. La xapa que feia sortir cada jugador, passava a ser seva.
OBSERVACIONS: Llançar amb petacons o d’altre material, i no pedres
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 plintos o un per torns
-“L’illa dels nàufrags”: Es divideix la classe en dos grups, cada un amb un plinto.  Es tracta de veure quin grup pot mantenir més gent damunt del plinto.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Esther Lázaro PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Pals
-“El pincho calé”: Hom dibuixava un cercle a terra.  Per torn, cada jugador tirava el seu pal intentant que es clavés dintre del cercle. Si algú fallava, el jugador deixava el seu pal tombat dintre del cercle i els altres tiraven els seus per treure’l fora. Aquell que el treia, el llançava tan lluny com podia. Llavors havia de clavar el seu propi pal deu cops al cercle, abans que l’amo del pal llançat l’anés a buscar, en tornés i el claves dintre el cercle tres cops.
OBSERVACIONS: Fer-lo alternatiu