Category: HAB. MOTRIUS BÀSIQUES


ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Els camioners”: Els alumnes adoptaran diferents posicions corporals, que utilitzaran per transportar diversos objectes (pilotes, cordes, cons, aros…). També ho poden fer en parelles, trios, petit grup…
OBSERVACIONS:
Anuncis
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El zoo”: Els alumnes es podran transformar amb l’animal que més els agradi, i podran jugar amb la resta de companys. Es poden preguntar entre ells quin animal han escollit, per poder recrear-ne els seus hàbits o jocs.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Quin desplaçament??”: Els alumnes hauran de practicar el desplaçament que els hagi agradat més de la sessió. Poden ajuntar-se en petits grups per practicar-los. Al cap d’una estona en poden proposar de nous, desplaçaments que no s’hagin practicat al llarg de la sessió.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Rius i ponts”: Els alumnes es desplaçaran en quadrupèdia (ponts) o reptació(rius), poden escollir-ho. Si trien quadrupèdia podran passar per sobre els companys que van reptant, i per contra, els que repten poden passar per sota els que es desplacen en quadrupèdia.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Ens desplacem com…”: L’educador anirà donant consignes que hauran de seguir els alumnes, (desplaçar-se de puntetes, talons, com gegants, com barrufets, amb els genolls amunt, amb les mans enganxades als peus…)
OBSERVACIONS: Lliures per a cada educador
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Verónica Romero PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Xapes
-“Les xapes”: Es dibuixa un triangle a terra i s’hi fiquen les xapes. Des d’una línia situada a una certa distància, els jugadors tiren, per torn, pedretes, intentant fer sortir alguna xapa. La xapa que feia sortir cada jugador, passava a ser seva.
OBSERVACIONS: Llançar amb petacons o d’altre material, i no pedres
ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Esther Lázaro PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Pals
-“El pincho calé”: Hom dibuixava un cercle a terra.  Per torn, cada jugador tirava el seu pal intentant que es clavés dintre del cercle. Si algú fallava, el jugador deixava el seu pal tombat dintre del cercle i els altres tiraven els seus per treure’l fora. Aquell que el treia, el llançava tan lluny com podia. Llavors havia de clavar el seu propi pal deu cops al cercle, abans que l’amo del pal llançat l’anés a buscar, en tornés i el claves dintre el cercle tres cops.
OBSERVACIONS: Fer-lo alternatiu

Truco

ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Alfonso Benito García PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 palet
-“Truco”: Hom dibuixa a terra una figura com la de la il lustració.  Es juga per torns. El primer agafa el palet i el tira a la casella del nombre u. Després, a peu coix, salta a aquesta casella i va empenyent la pedra per la resta de les caselles, d’una en una, evitant que la pedra quedi sobre cap de les ratlles. Si passa això, o si el mateix jugador trepitja alguna de les ratlles o posa tots dos peus a terra, cedeix el torn a un altre jugador.  Si un jugador completa tot el recorregut correctament, agafa el guix i marca una de les caselles, la que vulgui.  A partir d’aquest moment, ningú no pot trepitjar la casella marcada, que s’anomena reguleta, excepte el seu amo.  El joc acaba quan ja no queda cap casella sense marcar.
OBSERVACIONS:
ORGANITZACIÓ: Trios CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Íñigo Arribas PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 olives (negre i verda)
-“Les olives”: Es tiren enlaire amb la mateixa mà dues olives, una de verda i una de negra. Prèviament s’ha apostat a veure quina caurà primer. Si surt la que hem dit, guanyem l’aposta, en cas contrari, la perdem
OBSERVACIONS: Es pot fer amb pilotes de diferents color
ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Diego Arranz Pérez PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Paperets
-“El punt negre”: Hom dibuixa un punt negre en un dels papers, la resta es queden en blanc. Cal plegar-los per tal que no se sàpiga quin paper té el punt negre i cada jugador n’agafa un. El qui li toca el que té el punt negre, para. El qui para compta fins una certa quantitat mentre els altres s’amaguen. Quan acaba surt a buscar-los. Si en veu cap, l’empaita fins a tocar-lo. Els ha de trobar tots, i el primer que ha estat capturat serà qui pari al proper joc.
OBSERVACIONS: