ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“Saluda’m com vulguis”: Els participants es col loquen de forma dispersa pel gimnàs, atents a la música procurant seguir-ne el ritme. Desplaçant-se al ritme de la música saludarem de diferent manera als companys cada cop que s’interrompi. No podem saludar dos cops al mateix company. Es pot saludar amb qualsevol part del cos però sense emetre cap so.
OBSERVACIONS:
Anuncis