ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Quin desplaçament??”: Els alumnes hauran de practicar el desplaçament que els hagi agradat més de la sessió. Poden ajuntar-se en petits grups per practicar-los. Al cap d’una estona en poden proposar de nous, desplaçaments que no s’hagin practicat al llarg de la sessió.
OBSERVACIONS:
Anuncis