ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“No puc aturar el peu”: Els participants es reparteixen per l’espai de joc. Es va cantant la cançó i els nens van fent el que s’hi indica, movent la part del cos que es va assenyalant. El moviment de cada part es va sumant, és a dir: 1r el peu, 2n la mà i el peu, 3r la cama, la mà i el peu.. i així successivament.  Al final, es pot dir “no puc parar tot el cos…” a fi que es moguin totes les parts possibles del cos alhora.
OBSERVACIONS:
Anuncis