ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 plintos o un per torns
-“L’illa dels nàufrags”: Es divideix la classe en dos grups, cada un amb un plinto.  Es tracta de veure quin grup pot mantenir més gent damunt del plinto.
OBSERVACIONS:
Anuncis