ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Verónica Romero PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Xapes
-“Les xapes”: Es dibuixa un triangle a terra i s’hi fiquen les xapes. Des d’una línia situada a una certa distància, els jugadors tiren, per torn, pedretes, intentant fer sortir alguna xapa. La xapa que feia sortir cada jugador, passava a ser seva.
OBSERVACIONS: Llançar amb petacons o d’altre material, i no pedres
Anuncis