ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Els camioners”: Els alumnes adoptaran diferents posicions corporals, que utilitzaran per transportar diversos objectes (pilotes, cordes, cons, aros…). També ho poden fer en parelles, trios, petit grup…
OBSERVACIONS:
Anuncis