ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Esther Lázaro PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Pals
-“El pincho calé”: Hom dibuixava un cercle a terra.  Per torn, cada jugador tirava el seu pal intentant que es clavés dintre del cercle. Si algú fallava, el jugador deixava el seu pal tombat dintre del cercle i els altres tiraven els seus per treure’l fora. Aquell que el treia, el llançava tan lluny com podia. Llavors havia de clavar el seu propi pal deu cops al cercle, abans que l’amo del pal llançat l’anés a buscar, en tornés i el claves dintre el cercle tres cops.
OBSERVACIONS: Fer-lo alternatiu
Anuncis