ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Alfonso Benito García PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 palet
-“Truco”: Hom dibuixa a terra una figura com la de la il lustració.  Es juga per torns. El primer agafa el palet i el tira a la casella del nombre u. Després, a peu coix, salta a aquesta casella i va empenyent la pedra per la resta de les caselles, d’una en una, evitant que la pedra quedi sobre cap de les ratlles. Si passa això, o si el mateix jugador trepitja alguna de les ratlles o posa tots dos peus a terra, cedeix el torn a un altre jugador.  Si un jugador completa tot el recorregut correctament, agafa el guix i marca una de les caselles, la que vulgui.  A partir d’aquest moment, ningú no pot trepitjar la casella marcada, que s’anomena reguleta, excepte el seu amo.  El joc acaba quan ja no queda cap casella sense marcar.
OBSERVACIONS:
Anuncis