ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Petacons per llançar
-“Set i mig”: Es marca al terra un quadrats on hi tindrem tots els números de l’1 al 7, l’alumne disposa de tres petacons per llançar, amb els tres llançaments ha de sumar 7 i mig. El mig es suma no tocant cap número i pot utilitzar només dos petacons. Guanya el que s’acosta més al set i mig com a les cartes.
OBSERVACIONS:
Anuncis