ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per filera
-“Salta-bot”: Es forma una filera davant la paret, el primer, llança la pilota contra la paret, aquesta, quan torna, el jugador que l’ha llançat, l’ha de saltar sense tocar-la. S’hi ho aconsegueix, el següent repetirà l’acció, i així successivament… Si un no aconsegueix saltar-la suma un punt, a tres eliminat.
OBSERVACIONS:
Anuncis