ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Mauro Presini PAÍS: Itàlia ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Reina, reina bella”: Es tria la Reina i es situa en un lloc del pati o gimnàs. Els jugadors li pregunten quantes passes faran per veure-la.La reina diu un nombre de passes i un nom d’animal;  aleshores els infants han de fer les passes que ha dit com si  fossin aquell animal (per exemple, petites si són de formiga,  enormes si són d’elefant).  El joc acaba quan un infant  arriba on és la reina.  Després aquest/a farà de reina.
OBSERVACIONS:
Anuncis