ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Sofía Pérez PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“Les vides”: Un grup para, fa dues meitats i col loca una davant de l’altra. Entre les dues meitats es col loca l’altre grup. Els que paren intenten tocar amb una pilota als que són al mig. Tot jugador tocat per la pilota és eliminat. Quan només queda un jugador, els que paren han d’aconseguir eliminar-lo en vuit llançaments ja que si no ho aconsegueixen salva tots els companys. Quan tots els jugadors són eliminats els grups reinicien el joc intercanviant els seus papers.
OBSERVACIONS:
Anuncis