ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Les SSS de la serp”: Quan tots els equips estan en posició de sortida i col locats correctament, s’hauran de desplaçar tan depressa com puguin fins un senyal col locat uns quants metres. Donen la volta a la senyal ii tornen al punt de sortida.  Guanya l’equip que recorre el trajecte en menys temps i sense que cap dels seus membres no es deixi anar.
OBSERVACIONS:
Anuncis