ORGANITZACIÓ: Trios CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Íñigo Arribas PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 olives (negre i verda)
-“Les olives”: Es tiren enlaire amb la mateixa mà dues olives, una de verda i una de negra. Prèviament s’ha apostat a veure quina caurà primer. Si surt la que hem dit, guanyem l’aposta, en cas contrari, la perdem
OBSERVACIONS: Es pot fer amb pilotes de diferents color
Anuncis