ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 matalassos
-“La cinta sense fi”: La classe es reparteix entre dos matalassos. Els jugadors es col loquen a ambdós costats del matalàs. Amb desplaçament del matalàs; utilitzant només les mans, els jugadors van passant el matalàs cap el company que tenen a l’esquerra. Els jugadors de la dreta es van quedant sense matalàs i cal que corrin de pressa cap a l’esquerra per tal de continuar agafant i passant el matalàs.
OBSERVACIONS:
Anuncis