ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Guineu i coloms”: Es fan dues línies a una distància aproximada de 20 metres, que seran els colomars. Al mig d’aquestes línies se col locarà un alumne que serà la guineu, el qual a un senyal del mestre intentarà atrapar tants coloms com pugui, que aniran d’un colomar a l’altre. Tots aquells coloms que siguin atrapats es convertiran en guineus, col locant-se al mig. Guanyarà el jugador que sobrevisqui com a colom.
OBSERVACIONS:
Anuncis