ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Mauro Presini PAÍS: Itàlia ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El pop”: un infant fa de “pop” i està al centre del pati mentre els altres infants estan de cara a ell. Els jugadors han d’anar a l’altra banda del “pop” que només es pot moure en una línia horitzontal. Quan un  infant és tocat pel “pop” es converteix en “popet” que no es  pot moure, però pot gronxar-se damunt les cames. Quan el  “pop” ha tocat tots els jugadors, el primer que ha estat tocat  fa de “pop”.
OBSERVACIONS: Es semblant a l’aranya
Anuncis