ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 patata per parelles
-“El ball de la patata”: Cada parella té una patata que han d’aguantar amb els fronts. Tots els jugadors han de posar les mans a l’esquena. Les parelles ballen al ritme de la música i aquella a qui cau la patata s’elimina. Guanya la darrera parella que queda.
OBSERVACIONS:
Anuncis