ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: 6 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 boleta de paper per grup
-“A quina mà té la bola”:  Es formen grups de 5. 4 integrants del grup estaran al damunt d’una ratlla marcada. El participant que queda estarà a 4 metres d’ells, i dirà el nom d’un d’ells i una de les dues mans (dreta, esquerra), aquest li ensenyarà, si no hi té cap bola no passa res, diu la d’un altre, si hi té la boleta, aquest perseguirà el company que li ha endevinat fins un espai prèviament marcat, si l’atrapa canvien els rols.
OBSERVACIONS:
Anuncis