ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 10
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 3 Pedretes per participant
-“Xinos”: Grups reduïts, cada participant té 3 pedretes, i es tracta d’utilitzar cada vegada 1,2 o 3 pedres de les que disposa, les altres se les guardarà a l’altra mà. Aquestes que ha escollit, les tindrà tancades dins la mà que exposarà, al igual que la resta de participants. Cada un d’ells dirà un número de pedres que creu que sumen entre tots, el que l’endevini guanya i suma un punt. A cinc punts s’acaba.
OBSERVACIONS: La puntuació
Anuncis