ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“Sobrepassem la ratlla”: Es dibuixa o s’enganxa una ratlla a la paret. Els alumnes formen una fila darrera d’un con. El primer xuta la pilota, aquesta ha d’impactar la paret per damunt de la ratlla, quan retorni, xutarà tal com bé el segon, amb la mateixa premisa que el primer, i així successivament. El primer que xuti per sota la ratlla acumula un punt, a tres s’elimina.
OBSERVACIONS: La puntuació, fer-ho amb la mà, en una cantonada de la paret
Anuncis